Föreläsning

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppstå efter upplevelser av krig, tortyr, våldtäkt, rån, hot, misshandel, naturkatastrofer och svåra olycksfall; dvs trauma som ligger utanför den normala mänskliga erfarenhetsramen

Ämnen jag tar upp

• Hur bemöter du människor som har PTSD
• Orsaker till att personer ”fastnar” i en kris – lär dig mer om läkande faktorer för bättre stöd och förebyggande insatser
• Barn och unga i kris – Hur skapar du trygghet i samtalet med barn i svåra livssituationer
• Lär dig sätta gränser för dig själv för att undvika utbrändhet

 

                                                                                                                        

  

Samtliga föreläsningar kan skräddarsys för just din arbetsplats. Det innebär att vi kommer till dig, och att du själv har möjlighet att påverka föreläsningens innehåll och upplägg så den passar din arbetsplats. Välkommen att kontakta oss.

info@miik.se