Föreläsning

Varför integration och hur?

Det är stora frågor men jag är övertygad om att vi, tillsammans, kan göra skillnad!

Ämnen som jag tar upp är:
• Att ha respekt och förståelse för människors olikheter samt kunskap om varandras kulturer är viktigt när man talar om integration. Hur skapar vi det på ett naturligt sätt?
•  Integration måste ses som en tillgång för idérikedom, inspiration och tillväxt där alla medborgare ska ha lika möjligheter till delaktighet i samhällslivet. Hur kan vi på gräsrotsnivå arbeta med en så stor fråga?
• Att integreras i ett samhälle innebär inte, att man för att bli accepterad ska ge upp sin kulturella särart, sitt ursprung eller sitt sätt att vara. Är det möjligt utan att vi särskiljer grupper?
• För att ett öppet, integrerat och fungerande gott samhälle skall kunna bli verklighet behövs gemensamma rättsnormer, gemensamma mötesplatser och det svenska språket som gemensamt kommunikationsverktyg, oavsett vilka andra språk vi behärskar. Varför är språket så viktigt?
Integrationsarbetet skall ha sin grund i respekt för mänskliga rättigheter och tydliga åtgärder mot diskriminering, utbildning, god närmiljö och ett rikt kulturliv.
En viktig del av arbetet för integration är en väl fungerande introduktion och ett gott mottagande av de flyktingar som kommer till Sverige.

Samtliga föreläsningar kan skräddarsys för just din arbetsplats.
Det innebär att vi kommer till dig, och att du själv har möjlighet att påverka
föreläsningens innehåll och upplägg så den passar din arbetsplats.

 Välkommen att kontakta oss.

info@miik.se