Vision&värderingar

 

”Lev som om du skulle dö i morgon. Lär dig som om du skulle leva för evigt.” Mahatma Gandhi

Alla människor har rätt att synas, höras och respekteras. Att ha respekt för varandra och varandras olikheter kan bidra med ett varmare samhälle med större gemenskap. Basen för utveckling i ett samhälle finns i mångfald. För att skapa goda relationer, lönsamma företag och ett bättre samhälle tror jag på den utvecklingsprocess som börjar hos den enskilde individen.

Visst är det härligt att få drömma! Men någon gång måste man ställa sig upp och våga möta verkligheten. Att våga ta risker, för att kunna åstadkomma förändringar.  Att börja med att reagera räcker inte bara, men det är en bra början. Man måste agera för att göra skillnad och det är just det Miik gör och vill göra.

Miik,s vision och värderingar sammanfattas i fyra olika ord:

Mänskliga rättigheter, Respekt, Samarbete, Integritet  (MRSI)

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Värdighet och rättighet är grunden till respekt. Att ha respekt för människors olikheter. Att respektera varandra för den man är och behandla varandra rättvist. Miik tror att samarbete är livets grundprincip. Utan samarbete kommer inget att funka eller kunna fortsätta. Våra samhällen, företag, organisationer… Mänskligheten är byggd av samarbetande delar. Integritet har att göra med personliga värderingar i allt en person är och gör. Integritet är värdet som knyter hela livet till en personlig helhet.