Om mig

Långt bort från Sverige i en ganska liten stad i den kurdiska delen av Iran föddes och levde jag min ungdomstid. Därefter har jag levt som flykting. Det har varit dagar då varje sekund har känts tung att uthärda men det har även funnits dagar då livet faktiskt har känts värdefullt.

 Jag började redan som väldigt ung att arbeta politiskt då orättvisorna i mitt land var stora. Orättvisor kan tvinga en människa att börja agera men om dessa orättvisor betraktas som rätta och sanna från makthavarna så blir det livsfarligt att agera. Trots medvetandet av all livsfara började jag yttra mig tydligt och högt. Jag ville förändra, jag ville ha demokrati! Ett samhälle där alla oavsett kön, hudfärg, etnicitet, språk och religion eller ideologi får vara med och leva i harmoni och gemenskap. Därför fängslades och torterades jag. Flykten från mitt land och min familj gjorde att jag kom som ensam 19-åring till Sverige, som flykting.

Kampen och förhoppningen om ett liv utan krig på utsidan fortsatte på insidan med integration, cancer och PTSD. Idén till att föreläsa om mitt liv har sitt ursprung i mitt eget yrkesliv där arbetskamrater och uppdragsgivare har ställt frågor till mig om hur man kan utvecklas och hur man kan börja om på nytt.

Den vanligaste frågan jag får är: ”Hur ska man bemöta människor som lever med traumatiska upplevelser?”

Med i bagaget

Jag brukar säga att grunden för livets trappa lärde jag i hemlandet men på grund av omständigheterna och engagemanget i den politiska orättvisan, som styrde mitt land, så hann jag tyvärr aldrig med att sjösätta det för att börja bygga en karriär. Det vill säga att mitt första riktiga jobb fick jag när jag kom hit, till det nya landet Sverige. Det var ett jobb som toalettstädare och det gav mig en mycket viktig grund i livets trappa! Kort därefter fick jag jobb som diskare på en restaurang och så började jag klättra upp från köksbiträde vidare till kock, köksmästare, restaurang ansvarig för att bli restaurangägare med stora framgångar.

Så började mitt intresse för marknadsföring där jag började som medarbetare och sedan som försäljnings- och affärsutvecklingschef i det internationella företaget Emax Communication AB. Det var ett företag som blixtsnabbt visade stora framgångar.

Grunden till mitt ideologiska patos och människokunnande har jag lagt inom frivilliga organisationer och föreningar som ungdomsledare, utbildare och jag har alltid varit engagerad i många olika projekt. Att leda frivilligarbetande handlar om att skapa engagemang kring gemensamma drivkrafter och det är en av mina starkaste drivkrafter.

Främsta förmågor och erfarenheter

v  Med kombinationer av mina erfarenheter och med en kontinuerlig kunskapspåfyllning gör jag spännande blandningar av kreativitet och affärsmässighet. Jag är alltid nyfiken och påläst då jag anser att andra aktörer har rätt att kräva det av mig för att det ska vara värt deras engagemang.

v  Jag är lyhörd och ödmjuk inför kunskapen hos andra människor. Med en stor analytisk förmåga och visualisering av mina tankar och förslag så levererar jag det jag lovar med hög kvalitet.

v  Jag inspirerar och lyfter chefer till ett ledarskap på en högre nivå för att underlätta stora strategiska beslut vilka då grundar sig i ett helhetsperspektiv. Allt för att underlätta implementeringen av beslutet i organisationen.

v  Jag söker ständigt svar på ”varför” och ”hur” för att kunna belysa de viktiga kärnfrågorna.

v  Jag är framför allt en analytisk och pragmatisk strateg. Jag ser och skapar snabbt strukturer i det som är komplext och svåröverskådligt. Att tydliggöra samband mellan omvärld, mission, vision, strategi och handling; nutid och framtid; företag och människor; teori och praktik är min stora passion i mitt arbete.

 Kort om mina föreläsningar

Med faktabaserade och konkreta exempel från verkligheten hjälper jag min åhörare att höja blicken, bredda perspektivet för att ge dem nya kunskaper, insikter och idéer om hur man kan utvecklas men framför allt; hur man kan börja om på nytt.

Med energi, entusiasm och glädje inspirerar jag er att gå från ord till handling, på ett pedagogiskt och dynamiskt sätt med upplevelser hämtade ur vardagen. Min drivkraft är att leverera nya idéer, insikter och inspiration från forskning och verklighet.

”Framgång är inte slutgiltigt, misslyckande är inte livsfarligt: det är modet att fortsätta som räknas.

”Med ett steg i taget kommer man långt.”